Ubytování Železná Ruda - Šumava

Šumava

Je pohoří táhnoucí se až za naše hranice do Rakouska a Německa. Německá strana bývá někdy nazývána Bavorský les.
Jižní strana pohoří je podstatně příkřejší než česká, severní. Na území Šumavy se nachází také Lipenská přehrada.

Šumava je jedním z nestarších pohoří Evropy. Je tvořena horninami prvohorního původu, jako jsou například žuly, ruly, a svory.
Délka pohoří od severozápadu k jihovýchodu měří 190km. Přirozenou hranici severozápadní části tvoří údolí Chodské Úhlavy a na jihovýchodní straně Vyšebrodský průsmyk. Nejširší místo pásu pohoří je přibližně
45 km široké.
Nejvyšší horou Šumavy je Velký Javor (1457m), nacházející se na Německé straně. Na české a zároveň rakouské straně je nejvyšší horou Plechý měřící 1378 m.

Mezi neznámější šumavské hory patří:

Velký Javor (1457m), Roklan (1453 m), Plechý (1378 m),
Luzný (1373 m), Boubín (1362 m), Smrčina (1338 m), Poledník (1315 m), Černá hora (1315 m), Tříslovník (1311 m), Ostrý (1293 m), Pancíř (1214 m), Javorník (1093 m).

Vodstvo

Na Šumavě pramení hned několik velkých řek (Vltava, Otava, Úhlava a Řezná). Další významnou částí tohoto pohoří jsou přirozená ledovcová jezera v nadmořské výšce kolem 1000m.

Šumavská jezera

Plešné jezero, Roklanské jezero, Prášilské jezero, Velké Javorské jezero, Malé Javorské jezero, jezero Laka,
Čertovo a Černé jezero.

Počasí

Průměrné roční teploty se pohybují od 6 °C do 3 °C v rozmezí nadmořských výšek 750 - 1300 m n. m. Některé intenzivní oblasti např. údolí Vltavy, Horská Kvilda, Jezerní slať a další, se průměrnou teplotou mírně liší. Na Jezerní slati je tak průměrná teplota jen 2 °C, kde v roce 1987 bylo naměřeno i absolutní šumavské minimum činící -41,6°C. Teplotní maximum bylo zaznamenáno ve Vyšším Brodě v roce 1983 a činilo 36,8 °C.
Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje přibližně kolem 80 %. Nejvíce srážek se vyskytuje na hraničním hřebenu (1600 mm za rok) a nejméně na severovýchodním okraji pohoří (800-900mm za rok).

Ochrana Šumavy

Centrální části Šumavy se stali národními parky. Dohromady tvoří jeden z nejznámějších a nejrozsáhlejších národních parků Evropy. Jeho rozloha je více než 900 km2. V roce 1963 byla na české straně zřízena Chráněná krajinná oblast Šumava. Nejvzácnější partie se pak stali národním parkem o rozloze 69 030 ha a zbytek se stal ochraným pásmem nového národního parku s rozlohou 94 448 ha se zvláštním statusem mezi českými CHKO. V Německu byl vyhlášen v roce 1970 Národní park Bavorský les.

Od roku 1990 se také území Šumavy o rozloze 167 000 ha stalo Bisférickou rezervací UNESCO.